Πρώην μοναστήρια

Μονή Προφήτη Ηλία. Κυπαρίσσι Πρασιάς "Ζελενίτσα"

Η Πρασιά γνώρισε μεγάλη καταστροφή κατά την επέλαση του Μουσταή πασά της Σκόνδρας, όπως και η ευρύτερη περιοχή. Υπήρχαν πολλές εκκλησίες και μονές που κυριολεκτικά αφανίστηκαν.

Σελίδες