Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων (1819-1825). Ιερή Μονή Προυσού.

Το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων (1819-1825), που ίδρυσε ο Αγιορείτης πνευματικός λόγιος και Κολλυβιστής, Κύριλλος Καστανοφύλλης από την παρακείμενη Καστανιά, και όχι μόνο. Η παρουσία του Κυρίλλου στη μονή (1814-1825), θα προσδώσει την αρχαία της αίγλη που είχε πραγματικά ανάγκη.

Ετικέτες: 
Μοναστήρι Προυσού Παναγία Προυσιώτισσα Προυσός Δήμος Καρπενησίου